Plotki suplementacyjne Suplementacja Suplementy diety

Zdrowe mitochondria to zdrowy mózg

W artykule opublikowanym 6 grudnia 2017 roku w czasopiśmie Nature stwierdzono, że poprawa obrony mitochondrialnej zmniejsza tworzenie blaszek (płytek) amyloidowych charakterystycznych dla choroby Alzheimera. Mitochondria, czyli swego rodzaju “elektrownie komórek”, produkują energię wykorzystywaną przez ciało i mózg. Niezabezpieczone mitochondria mogą zwiększać podatność mózgu na uszkodzenia i rozwój choroby Alzheimera (lub innych schorzeń neurodegradacyjnych).
„W badaniu tym dostarczamy bioinformatyczne i eksperymentalne dowody zachowanej mitochondrialnej sygnatury odpowiedzi stresowej obecnej w chorobach związanych z proteotoksycznością beta-amyloidową u ludzi, myszy i Caenorhabditis elegans, która obejmuje mitochondrialne, rozwinięte odpowiedzi białkowe i szlaki mitofagii” – piszą Vincenzo Sorrentino i jego współpracownicy. „Wykorzystując model zwierzęcy (insekt) proteotoksyczności beta amyloidu-beta, GMC101, podsumowaliśmy mitochondrialne cechy i potwierdziliśmy, że indukcja tej mitochondrialnej odpowiedzi na stres była niezbędna do utrzymania proteostazy i zdrowia mitochondriów.”
„Szlaki obrony i recyklingu mitochondriów są niezbędne w każdym organizmie, od robaka C. elegans
aż po ludzi – wszyscy z nich korzystamy” – wyjaśnia dr Sorrentino. „Więc zdecydowaliśmy się
aktywować je farmakologicznie.” Nicotinamide Riboside
Naukowcy ocenili antybiotyk doksycyklinę i witaminę rybozyd nikotynamidu (NR), które mogą aktywować mitochondrialne rozwinięte systemy odpowiedzi białkowej i mitofagii w modelu zwierzęcym choroby Alzheimera. Zaobserwowali poprawę zdrowia, wydajności i długości życia oraz
mniejszą płytkę amyloidową, gdy związki były podawane robakom w porównaniu z nieleczonymi insektami. Korzyści ze stosowania tych substancji zauważono również w ludzkich komórkach neuronalnych. Gdy testowano NR w mysim modelu choroby Alzheimera, poprawiła się funkcja mitochondrialna i poznawcza, a tworzenie płytki zostało znacznie zmniejszone.
„Do tej pory choroba Alzheimera była w dużej mierze konsekwencją gromadzenia się blaszek amyloidowych w mózgu” – oświadczył J. Auwerx. „Pokazaliśmy, że przywrócenie zdrowia mitochondrialnego zmniejsza powstawanie płytki – ale przede wszystkim poprawia także funkcjonowanie mózgu, co jest ostatecznym celem wszystkich badaczy i pacjentów cierpiących na
chorobę Alzheimera”.
„Kierowanie do mitochondriów rybozydu nikotynamidu i innych cząsteczek, które stymulują ich
systemy obrony i recyklingu może być korzystne. Wiele leków, z których większość ma na celu właśnie
zmniejszenie tworzenia się płytek amyloidowych, zawiodło” – dodaje dr Sorrentino.
Potrzebne są dalsze, pogłębione badania, aby w pełni ocenić wpływ wymienionych substancji na zdrowie i funkcjonowanie mózgu.

https://www.nature.com/articles/doi:10.1038/nature25143

O autorze

Jakub Kola

Jakub Kola

Interesuję się suplementacją oraz dietetyką od 2004 roku. Stale doskonale się w tych aspektach. Posiadam status doradcy na największym forum sportowym w kraju.

› Zobacz wszystkie artykuły

Dodaj komentarz

Kliknij tutaj aby skomentować artykuł

Facebook

Ad