Suplementacja Suplementacja podczas odchudzania Suplementy diety

Berberyna korzyści idące za jej suplementacją

Dziś poruszymy ponownie temat berberyny. Przedstawimy pokrótce czym jest berberyna oraz opiszemy bardzo ciekawe badanie na jej temat.

Berberyna – informacje wstępne

Berberyna jest substancją zaliczaną do alkaloidów izochinolinowych, występującą naturalnie w tkankach wielu roślin, z których szczególnie obfitym ich źródłem jest berberys. Historia stosowania zawierających nią komponentów w „medycynie ludowej” jest bardzo długa, tym niemniej dopiero w ostatnich dekadach pojawiły się pierwsze badania naukowe potwierdzające jej ciekawy potencjał prozdrowotny. Na dziś dzień wiadomo, że berberyna posiada właściwości przeciwcukrzycowe i przeciwzapalne i może dodatkowo wspomagać redukcję tłuszczu zapasowego. Substancji przypisuje się jeszcze szereg innych właściwości, ale te wspomniane powyżej są najlepiej zbadane i najlepiej udokumentowane.

Berberyna – przegląd badań naukowych

Berberine
Berberyna

Berberyna jest obiektem zainteresowania ekspertów różnych specjalności. Najwięcej uwagi jednak skupia wśród badaczy zainteresowanych jej przeciwcukrzycowym potencjałem. Dość ciekawych obserwacji w tej materii dostarcza studium przeprowadzone przez Yan i wsp. (2015), w którym wzięło udział 184 kobiet i mężczyzn ze stwierdzonym niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. Uczestnicy zostali losowo podzieleni na 3 grupy:

- pierwsza grupa otrzymywała zalecenia dotyczące zmiany trybu życia (zmiany obejmowały głownie kwestie związane ze sposobem odżywiania, dodatkowo wprowadzono regularną aktywność fizyczną),

- druga grupa otrzymała podobne zalecenia jak grupa pierwsza, ale dodatkowo wprowadzono preparat farmaceutyczny (pioglitazon w dawce 15mg dziennie),

- w grupie trzeciej oprócz zmian w trybie życia zastosowano suplementację berberyną (w dawce 500mg 3 x dziennie),

Przedstawione interwencje trwały przez okres 16 tygodni. Po tym okresie okazało się, że uczestnicy, którzy połączyli zmianę trybu życia z suplementacją berberyną mieli istotnie mniejsze nagromadzenie lipidów w komórkach wątroby niż uczestnicy, którzy tylko lepiej się odżywiali i więcej trenowali (52.7% vs 36.4%). Dodatkowo ochotnicy ci stracili więcej tkanki tłuszczowej i bardziej poprawili parametry związane z gospodarką cukrową i tłuszczową ustroju. W porównaniu do grupy łączącej pioglitazon i zmianę trybu życia, osoby otrzymujące berberynę bardziej poprawiły lipidogram i więcej schudły. Powyższe badanie pokazuje, że berberyna może w sposób pozytywny wpływać na funkcje wątroby stanowiąc element działań terapeutycznych przy niealkoholowym stłuszczeniu tego narządu, a dodatkowo w sposób ponadprzeciętny sprzyja poprawie glikemii i normalizacji lipidogramu dodatkowo wspierając redukcję tłuszczu zapasowego.

Wnioski

Powyższe badanie pokazuje, że berberyna może w sposób pozytywny wpływać na funkcje wątroby stanowiąc element działań terapeutycznych przy niealkoholowym stłuszczeniu tego narządu, a dodatkowo w sposób ponadprzeciętny sprzyja poprawie glikemii i normalizacji lipidogramu dodatkowo wspierając redukcję tłuszczu zapasowego.
Badanie ma swoje zalety (duża liczebność uczestników, czas trwania – 16 tygodni), ale ma także pewne wady. Otóż wzięły w nim udział osoby z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby, w efekcie nie wiemy na ile możemy przenieść uzyskane wyniki na osoby zdrowe. Dodać należy też, że w studium zanotowano efekty uboczne towarzyszące stosowaniu berberyny – dotyczyły one głownie zaburzeń pracy przewodu pokarmowego. Ten fakt także trzeba wziąć pod uwagę przed wyciągnięciem daleko idących wniosków.

Abstrakt cytowanej próby pod poniższym linkiem:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26252777

O autorze

Jakub Kola

Jakub Kola

Interesuję się suplementacją oraz dietetyką od 2004 roku. Stale doskonale się w tych aspektach. Posiadam status doradcy na największym forum sportowym w kraju.

› Zobacz wszystkie artykuły

Dodaj komentarz

Kliknij tutaj aby skomentować artykuł

Facebook

Ad