Odchudzanie Odżywianie Suplementacja Suplementy diety

Berberyna i jej korzyści zdrowotne

Berberyna jest znakomitym suplementem dla wielu osób. Przeczytaj ten całkiem obszerny post i dowiedz się czym jest berberyna oraz jakie ma działanie na nasz organizm.

Czym jest Berberyna?

Berberyna jest związkiem występującym w wielu roślinach, takich jak berberys zwyczajny (Berberis vulgaris), mahonia pospolita (Berberis aquifolium), gorzknik kanadyjski (Hydrastis canadensis), czy cynowód chiński (Coptis chinensis). Berberyna używana jest od 3000 lat w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej. Współczesna medycyna dostarcza naukowych dowodów potwierdzających zalety berberyny znane od lat, jak również odnajduje w niej nowe zastosowania w schorzeniach współczesnej cywilizacji.

1.Berberyna wyrównuje poziom cukru we krwi

Berberyna jest idealnym środkiem na cukrzycę typu 21,2, działającym inaczej niż leki takie jak Metformin3.

Berberyna działa poprzez naśladowanie mechanizmu insuliny (dzięki czemu zwiększa zużycie glukozy), regenerację komórek trzustkowych, promowanie aktywności enzymów antyoksydacyjnych oraz redukcję uszkodzeń komórek4. Ponadto wpływa na wzrost ilości receptorów receptorów oraz zwiększa ich czułość. Berberyna obniża stężenie glukozy we krwi na czczo, poziom trójglicerydów, ApoB, LDL-C i cholesterol całkowity, a jednocześnie poprawia tolerancję glukozy5,6,7.

Berberine radzi sobie z zaburzeniami równowagi cukru we krwi na wiele sposobów:

 • Opóźnia rozkład węglowodanów do cukrów prostych8
 • Imituje działanie insuliny poprzez podnoszenie zdolności organizmu do wychwytu glukozy9
berberine-500 muscle zone
Berberine-500

Dodatkowo, obniża poziom cukru we krwi poprzez

 • Zmniejszanie transportu glukozy przez nabłonek jelita10
 • Zwiększenie ekspresji receptorów insulinowych11
 • Poprawę wydzielania glukagonu12
 • Hamowanie enzymu dipeptydylopeptydazy IV (DPP IV)13
 • Zwiększanie adiponektyny, białka które pomaga regulować poziom cukru we krwi (poprzez AMPK)14
 • Bezpośrednie podnoszenie kinazy AMPK, która stymuluje wychwyt glukozy w komórkach mięśniowych i pomaga wyrównać poziom cukru we krwi15,16,17. Odgrywa też główną rolę w regulacji metabolizmu18
 • Znaczącą aktywację działania transportera glukozy 1 (GLUT1)19
 • Aktywację receptorów kwasów tłuszczowych GPR4020.

Poprawia insulinooporność poprzez:

 • Hamowanie NF-kappaB (NF-kB)21
 • Wzrost ekspresji receptorów insulinowych (poprzez kinazę białkową C)22
 • Hamowanie produkcji glukozy w wątrobie23
 • Poprawę mikroflory jelitowej24.

Berberyna chroni trzustkę przed śmiercią komórek wynikającą z narażenia na nadmiar tłuszczu25.

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23118793 2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20868663

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19800084 4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19374872

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15066220 6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2410097/

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18397984 8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20229011

9 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20515652 10 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12898419

11 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19800084 12 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18996945

13 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19640223 14 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21536037

15 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17049164 16 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16873688

17https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2464622 18http://circres.ahajournals.org/content/100/3/328.full

19 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21545824 20 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20658575

21 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18198644 22 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19059538

23 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21304897 24 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22880019

25 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20414047

2.Berberyna poprawia pamięć i zdolność uczenia się

Berberyna poprawiła zdolność uczenia się i pamięć w badaniach przeprowadzonych na zwierzętach chorych na cukrzycę1,2.

 • Stymulacja aktywności cholinergicznej enzymów i redukcja stanów zapalnych3
 • Zapobieganie niszczenia neuronów u pacjentów z obniżonym dopływem krwi (niski poziom tlenu) do mózgu4.

Berberyna pełni funkcje neuroprotekcyjne przy udarach mózgu5 oraz może pomagać w zaburzeniach związanych ze stanem zapalnych tkanki nerwowej6.

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23099256 2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21262264

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22563252 4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22982719

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22119079 6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22100227

3. Berberyna jest antydepresantem

Berberyna pełni rolę antydepresanta poprzez zwiększanie poziomu kluczowych neurotransmiterów w hipokampie i korze czołowej mózgu1,2,3.

W szczególności, berberyna hamuje monoaminooksydazę A, enzym, który rozkłada serotoninę4.

Badania na zwierzętach wskazują, że berberyna także może być przydatna w łagodzeniu depresji i stanów lękowych, które zwykle wynikają z uzależnienia od morfiny5.

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18585703 3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17585901 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320507005796

4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11270727 5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23269899

4. Berberyna promuje utratę wagi

Berberyna poprawia wrażliwość insulinową poprzez hamowanie gromadzenia tłuszczu1.

Berberyna ogranicza produkcję tłuszczu poprzez regulację inhibitorów C/EBP, CHOP oraz DEC22.

W badaniu na ludziach dotyczącym wpływu berberyny na utratę wagi, 500 mg berberyny było podawane otyłym pacjentom trzy razy dziennie przez dwanaście tygodni. Wyniki obejmowały średnią utratę wagi o 5 funtów (ok. 2,3 kg) oraz znaczną poprawę wyników cholesterolu i trójglicerydów3.

W innym trzymiesięcznym badaniu na otyłych pacjentach z zespołem metabolicznym, otrzymywali oni 300 g berberyny trzy razy dziennie. Na końcu badania, wskaźnik masy ciała (BMI) pacjentów obniżył się z 31.5 do 27.4 i stracili oni tłuszcz w okolicy pasa4.

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22474499 2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21893041

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22739410 4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3310165/

5. Berberyna przeciwdziała nowotworom

Berberyna wykazuje bardzo obiecujące właściwości jako środek przeciwnowotworowy, niszczący komórki rakowe i blokujący ich rozmnażanie1.

Wykazuje również potencjał jako alternatywa chemioterapii2.

Berberyna może także działać synergistycznie z konwencjonalnymi terapiami nowotworów, ponieważ, jak wykazano w badaniach laboratoryjnych, syntezuje ona wiele typów komórek rakowych do efektów konwencjonalnej chemioterapii doksorubicyną3.

 1. Rak mózgu: Berberyna powoduje śmierć komórkową w komórkach rakowych mózgu (glejak)4. Badania pokazują, że ma ona działanie przeciwnowotworowe w stosunku do glejaka wielopostaciowego (GBM), który jest najbardziej powszechnym typem złośliwego raka mózgu i zwykle nie rokuje dobrze5.
 2. Rak piersi: wyciąg z cynowodu (który zawiera berberynę) poprawia przeciwrakowe działanie estrogenowych receptorów-antagonistów na komórki rakowe piersi u ludzi6. Działanie berberyny na komórki rakowe odporne na anoikis było znacznie większe w porównaniu do leczenia doksorubicyną, środkiem powszechnie używanym do leczenia raka piersi7.
 3. Rak szyjki macicy: Berberyna jest potencjalnie obiecującym składnikiem terapii raka szyjki macicy związanego z HPV8. Berberyna indukuje śmierć komórek rakowych w nowotworze szyjki macicy9.
 4. Rak jelita grubego: Berberyna powoduje śmierć komórek rakowych w nowotworze jelita grubego (poprzez aktywację czynnika indukującego apoptozę)10. Pochodne berberyny wykazują jeszcze silniejsze działanie wobec raka jelita grubego niż sam oryginalny składnik11.
 5. Rak wątroby: Berberyna powoduje śmierć komórek rakowych w przypadku nowotworu wątroby12. Berberyna może powstrzymywać Aspergillus flavus (kropidlak żółty), powszechną infekcję grzybiczną, która produkuje rakotwórcze związki w wątrobie13.
 6. Chłoniak: w jednym z chińskich badań, pochodna berberyny zahamowała rozwój chłoniaka14. Berberyna jako całość wykazuje antynowotworowy potencjał w stosunku do pierwotnego chłoniaka jam surowiczych (PEL), związanego z AIDS15.
 7.  Nowotwór szczęki: Berberyna indukuje śmierć komórek rakowych w nowotworach szczęki16,17.
 8. Rak rdzenia kręgowego: Berberyna indukuje śmierć komórek rakowych, które rozwinęły się w kręgosłupie, jak wykazały badania na szczurach18.
 9. Rak tarczycy: Berberyna blokuje komórki rakowe tarczycy19,20.

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22842630 2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19704371

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22783430 4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20930370

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25504754 6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19000652

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19800775 8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10463599

9 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17970084 10 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22574158

11 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25045712 12 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20830746

13 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22690956 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18674916

15 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22320346 16 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17970083

17 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25634589 18 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19424587

19 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22318822 20 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26307103

6. Berberyna poprawia wyniki cholesterolu

Berberyna promuje odpowiednią równowagę cholesterolową1,2,3.

W połączeniu z innymi nutraceutykami, berberyna obniża poziom cholesterolu całkowitego, wysoki poziom LDL oraz insulinooporność4,5,6.

Działanie obniżające poziom lipidów również skutkuje łagodną utratą wagi7. Berberyna może być potencjalną alternatywą dla statyn8.

Berberyna ma zdolność obniżania cholesterolu LDL poprzez:

 • Zwiększanie aktywności receptorów LDL w wątrobie9
 • Redukcję hepatocytowego czynnika jądrowego 1-alfa10
 • Hamowanie syntezy lipidów poprzez aktywację AMPK11.

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17341006 2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15531889

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23087140 4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22113535

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16890192 6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16890192

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22739410 8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15531889

9 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17767919 10 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19687008

11 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16508037

7. Berberyna obniża ciśnienie krwi

Berberyna obniża ciśnienie krwi i rozszerza naczynia krwionośne, przez co staje się idealnym kandydatem jako środek leczący wysokie ciśnienie krwi.

 • Berberyna blokuje alfa-adrenoceptory płytek krwi u ludzi powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych, rozluźnienie mięśni, łagodzenie wrzodów (poprzez przeciwwydzielnicze działanie w żołądku), powodując efekt uspokajający1,2,3.
 • Berberyna hamuje ACE i bezpośrednio uwalnia NO/cGMP w naczyniach krwionośnych, powodując efekt obniżenia ciśnienia krwi4.

Pochodne berberyny hamują acetylocholinesterazę, co powoduje podwyższenie poziomu i przedłużenie działania transmitera acetylocholiny5.

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1359895 2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15934023

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1649363 5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20880702

4 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1537189103000053

8. Berberyna zapobiega chorobie Alzheimera

Berberyna hamuje gromadzenie blaszek beta-amyloidu i amyloidu, co jest charakterystycznym procesem w chorobie Alzheimera1,2.

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17125739 2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22152059

9. Berberyna zapobiega i hamuje zapalenie okrężnicy/ nieswoiste zapalenie jelit

Berberyna jest kluczowym środkiem przeciwzapalnym w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej i jest przepisywana na wrzodziejące zapalenie jelita grubego1.

Berberyna wykazuje zdolność do hamowania zarówno rozwoju jak i trwania nieswoistego zapalenia jelit (IBD)2,3,4.

Niektóre mechanizmy, dzięki którym berberyna wykazuje takie działanie, to hamowanie peroksydacji lipidów, rozwój bakterii jelitowych oraz stan zapalny NF-κB5.

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20969848 2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21922249

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22173918 4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20932871

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20828550

10. Berberyna działa antybakteryjnie

Berberyna wykazuje skuteczność w stosunku do różnych drobnoustrojów1:

 • S. aureus,
 • P. aeruginosa,
 • E. coli,
 • Candida albicans,

Pozostałe: S. cerevisiae, A. pullulans (czarny + biały), T. viride (brązowy), M. gypseum, B. subtilis, Z. ramigera, A. niger, F. nivale, P. chrysogenum and T. viride (zielony).

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12422513

11. Berberyna działa antywirusowo 

Berberine 120 caps

Berberyna może być użyteczna w leczeniu infekcji wywołanych wirusem grypy typu A1.

Berberyna przewidziała wirusowi opryszczki pospolitej2. Berberyna przeciwdziała wirusowi HIV3.

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21683808 2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24913175

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21295891

12. Berberyna poprawia funkcje mitochondrialne

Berberyna tworzy nowe mitochondria poprzez zwiększanie stosunku pomiędzy SIRT1 i  NAD+/NADH1.

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3366688/

 

O autorze

Ela

› Zobacz wszystkie artykuły

6 komentarzy

Kliknij tutaj aby skomentować artykuł

 • A co jeżeli chodzi o niskociśnieniowców z problemami z niskim cukrem i osoby chude z niedowagą ale mające problemy z jelitami i żołądkiem ? Czy można wtedy stosować ? Skoro obniża ciśnienie, cukier i pomaga schudnąć… proszę o odpowiedź i z góry dziękuję 🙂

 • Co w przypadku gdy najbardziej zależy mi na redukcji tkanki tłuszczowej (ćwiczę 5 razy w tygodniu po 1,5 – 2h). Jakie dawkowanie byłoby najlepsze?

Facebook

Ad